09113281607
تهران

مقالات

نیازهای رفتاری انسان در دکوراسیون داخلی خانه

محیط  و دکوراسیون داخلی خانه به عنوان عاملی تاثیر گذار بر رفتار انسان فرض می شود زیرا شخصیت و رفتار انسان بحثی در باب روان شناسی محیطی است و اگر می خواهیم رفتار انسان را در مقابل محیط بفهمیم باید ابتدا ذهن و عین را در منظره درك کنیم. با شناخت خصوصیات فردی و با…
مطالعه مقاله

دکوراسیون ایرانی

5 اشتباه رایج دکوراسیون ایرانی برای اولین خانه

چیدمان و دکوراسیون داخلی اولین خانه چالشی بزرگ است و می‌تواند بسیار وسوسه انگیز باشد که همه رویاهایتان را یک باره انجام دهید. در کنار نیاز‌های ضروری و بعد از چیدمان مبلمان اصلی منزل شاید احساس کنید اجزای زیادی برای تکمیل شدن خانه مورد نیاز است اما قبل از خرید وسایل و چیدمان، نکات زیر…
مطالعه مقاله

تغییر دکوراسیون خانه های ایرانی و کرونا

شاید پیدایش ویروس کرونا و خانه نشین شدن سبب شد تا تغییرات زیادی در حالات روحی و جسمی افراد ایجاد شود و بحران های زیادی را به همراه داشته باشد اما چیزی که با نگاه معمارانه به تغییر دکوراسیون خانه های ایرانی می توان دید این است که کرونا ویروس در کنار نا امیدی ،ترس…
مطالعه مقاله